UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Bij deze willen wij alle leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers uitnodigen voor de aankomende algemene ledenvergadering (ALV). Deze ALV wordt gehouden op woensdag 18 sept 2019, aanvang 20.30 uur, in de kantine van Sporthal Aan De Bron. In het bijzonder vragen wij de ouders van onze minderjarige leden deel te nemen aan deze ALV, aangezien ook zij stemrecht hebben namens hun minderjarig kind.

Om u zelf goed te kunnen voorbereiden, vindt u binnenkort een agenda, de notulen van de ALV 2018 en het stem machtigingsformulier op de website.

Noteer de datum alvast in uw agenda!

Bestuur van HV Rapiditas

Geplaatst in Clubnieuws!