Bestuur

Het bestuur van H.V. Rapiditas heeft de algemene leiding over de vereniging. Van de meeste commissies binnen de vereniging is een bestuurslid aanwezig die voor de communicatie van en naar het bestuur zorgt.

Het bestuur vergadert maandelijks (in de regel op de eerste woensdag van de maand). De verschillende bestuursleden hebben een eigen taakgebied waarin ze moeten zorgen voor de communicatie en coördinatie van het beleid.

Samenstelling bestuur

Vacature Voorzitter
Ralf Baten Penningmeester  batjejr@gmail.com
Maigret Vranken 1e Secretaris  vrankenjacobs@gmail.com
Mara van den Bosch 2e Secretaris  maravandenbosch@hotmail.com
Joyce Gielen Bestuurslid  gielenjoyce@hotmail.com
Herman Wessels Bestuurslid eindhoven500@hotmail.com
Pascal Peeters Bestuurslid pascalpeeters_52@hotmail.com