Bestuur

Het bestuur van H.V. Rapiditas heeft de algemene leiding over de vereniging. Van de meeste commissies binnen de vereniging is een bestuurslid aanwezig die voor de communicatie van en naar het bestuur zorgt.

Het bestuur vergadert maandelijks (in de regel op de eerste woensdag van de maand). De verschillende bestuursleden hebben een eigen taakgebied waarin ze moeten zorgen voor de communicatie en coördinatie van het beleid.

Samenstelling bestuur

Herman Wessels Voorzitter eindhoven500@hotmail.com
Ralf Baten Penningmeester penningmeesterrapiditas@gmail.com
Maigret Vranken Secretaris secretarisrapiditas@gmail.com
Stefan de Leede Bestuurslid stefandeleede@hotmail.com
Joyce Gielen Bestuurslid  gielenjoyce@hotmail.com
Pascal Peeters Bestuurslid pascalpeeters_52@hotmail.com
Vacature Bestuurslid