Day: januari 22, 2024

Nieuwe bestuur stelt zich voor: Ralf Baten

Als voorzitter ga ik proberen om een nieuwe wind door de vereniging te laten waaien. Hierbij krijgt de structuur van de vereniging mijn volledige aandacht. Het is belangrijk om te weten welke zaken bij welke commissies thuishoren en welke taken van een vrijwilliger worden verwacht.

Lees verder »

Nieuwe bestuur stelt zich voor: Maigret Vranken

Als eerste denk ik aan “rust”. Afgelopen jaren, samen met Ralf, waren echt te druk. Nu we met de toetreding van Nikki, Rolf en Vince weer een volwaardig bestuur hebben, hoop ik meer tijd te kunnen besteden aan de dingen die ik doe. Het maken van een door de vereniging gedragen meerjarenplan is mijn belangrijkste speerpunt komend jaar.

Lees verder »

Nieuwe bestuur stelt zich voor: Rolf Willekens

Binnen het bestuur hoop ik dat de zittende bestuursleden Ralf Baten en Maigret Vranken eindelijk een beetje op adem kunnen komen. Ze hebben de afgelopen jaren bergen werk met z’n tweeën verzet. Dat verdient alle lof! Nu het bestuur weer een gezonde omvang heeft, kan er ook weer écht vooruit gekeken worden. Het ontwikkelen van een door de vereniging breed gedragen meerjarenplan is daarbij absoluut een speerpunt.

Lees verder »

Nieuwe bestuur stelt zich voor: Nikki Lenders

Ik vind het belangrijk dat de binnen onze mooie vereniging de neuzen dezelfde kant op gaan en het vaststellen van een gedegen samengesteld meerjarenplan is hierin volgens mij de eerste stap. Verder staat het opzetten van het scheidsrechterbeleid, het behouden en waarderen van onze huidige vrijwilligers en kijken hoe we meer vrijwilligers kunnen krijgen op mijn lijstje.

Lees verder »

Nieuwe bestuur stelt zich voor: Vince Verspeek

Ik zou graag bijdragen aan het versterken van de clubcultuur binnen Rapiditas. Het moet weer als een voorrecht gaan voelen om van zo’n mooie gemeenschap deel uit te maken, en om deze sterker te maken. Op de club worden de beste vriendschappen gesloten en de mooiste verhalen gemaakt, maar het voortbestaan daarvan staat op het spel door de moeilijk te verkrijgen vrijwilligers. Ik hoop dat ik samen met het overige bestuur zaken teweeg kan brengen die het mooie van deelnemen aan een club weer aan het licht brengen.

Lees verder »