Corona maatregelen

Laatste nieuws

Update 25 februari 2022

Vanaf vandaag geldt de verplichte afstand van 1,5 meter niet meer. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het verder openen van Nederland. Ook vervallen de meeste andere coronaregels die nu nog gelden. U hoeft het coronatoegangsbewijs niet meer te laten zien in bijvoorbeeld de horeca en sporthallen:

 • Normale openingstijden.
 • Einde 1,5 meter afstandsregel, ook in de horeca en kantine.
 • Einde vaste zitplaats
 • Mondkapje niet meer verplicht in de binnensportaccommodatie.
 • Coronatoegangsbewijs (CTB) vervalt
 • Bij meer dan 500 bezoekers in een binnensportaccommodatie die geen vaste zitplaats hebben geldt het beleid test voor toegang (1G). Alle bezoekers moeten dan getest zijn om binnen te mogen.
 

Update NHV 15-02-2022

Op dinsdagavond 15 februari heeft er een nieuwe persconferentie met betrekking tot het Coronavirus plaats gevonden. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de samenleving stapsgewijs weer open gaat. Voor de handbalsport heeft dit effect op het ontvangen van publiek bij competitiewedstrijden en toernooien. Daarnaast zal vanaf 25 februari het Coronatoegangsbewijs niet meer verplicht zijn.

Stapsgewijs versoepelen 

Vanaf vrijdag 18 februari mogen locaties weer open tot 01.00 uur. Het Coronatoegangsbewijs is wel nog verplicht voor de binnensportaccommodaties. Op locaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt de vaste zitplaats en de mondkapjesplicht. Bij locaties met meer dan vijfhonderd bezoekers is een vaste zitplaats en mondkapje wel verplicht.

Op vrijdag 25 februari zal een volgende stap volgen. Vanaf deze datum verdwijnt het Coronatoegangsbewijs, de mondkapjesplicht en de verplichte 1,5 meter afstand. Ook de sluitingstijden komen te vervallen: locaties mogen de reguliere sluitingstijden hanteren. Op locaties binnen waar meer dan vijfhonderd mensen bij elkaar komen en bezoekers geen vaste zitplaats hebben, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien.

Update gemeente Weert 26-01-2022

Op dinsdag 25 januari was er een persconferentie. Voor de sport was er wederom goed nieuws. De versoepelingen van de maatregelen gaan woensdag 26 januari om 05:00 uur in. Hieronder de versoepelingen op een rijtje.

Sporten binnen

 • Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment;
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet
  verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht;
 • Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. U dient als vereniging of sportgroep
  zelf op te controleren;
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden
  verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches,
  vrijwilligers, etc.;
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere
  clubs;
 • De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten;
 • Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een
  mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
  
Regels voor publiek bij sport

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 • Voor publiek op buitensportaccommodaties is een CTB bewijs alleen nodig voor de binnen faciliteiten en geldt dit vanaf 18 jaar en ouder. U dient hier zelf op te controleren.
 • Voor publiek in de binnensportaccommodaties is een CTB bewijs nodig en geldt dit vanaf 18 jaar en ouder.
 • CTB bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen;
 • Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een buitensportlocatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. Binnen geldt een maximum van 1.250 bezoekers.

Update gemeente Weert en NHV 15-01-2022

Op vrijdag 14 januari heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gehouden over de Corona maatregelen. Er zijn versoepelingen aangekondigd voor de sport. Trainingen mogen opgepakt worden en teams kunnen op de club onderlinge wedstrijden spelen, maar het spelen van competitiewedstrijden en toernooien is nog niet toegestaan.

 • Sporten binnen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment;
 • Vanaf 18 jaar is een corona toegangsbewijs (CTB) noodzakelijk. U dient hier zelf op te controleren;
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte;
 • Vanaf 18 jaar geldt dat trainingen en onderlinge wedstrijden (van dezelfde club) weer mogelijk zijn. 1,5 meter afstand houden is verplicht, tenzij dat voor de sportbeoefening niet mogelijk is. Er geldt geen maximale groepsgrootte;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Na het sporten verlaat men zo snel mogelijk weer de accommodatie.

 

Het NHV zal alle competitiewedstrijden die gepland zijn tot en met 25 januari als afgelast verwerken. Op dinsdag 25 januari komt het kabinet met een nieuw weegmoment.

Update gemeente Weert 07-01-2022

Op 3 januari heeft het kabinet een update gegeven over de corona maatregelen. Hierin is ook één wijziging gekomen voor de sportsector.

Wijziging:

 • Sport voor jeugdigen tot en met 17 jaar op buitensportlocaties is toegestaan tussen 05.00 uur en 20.00 uur. Deze maatregel gaat in op dinsdag 11 januari.

Update gemeente Weert 29-11-2021

Op  vrijdag 26 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd i.v.m. corona. Dit heeft o.a. gevolgen voor het gebruik van de sportaccommodaties. Voor sportlocaties (binnen en buiten) geldt een algemene sluitingstijd van 17.00 uur:

 • De maatregelen van 13 november blijven gehandhaafd;
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk;
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Op de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen.
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
 • Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. Zoals in een sporthal. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen, zoals in de sportkantine).
 
Handbalwedstrijden mogen plaatsvinden tot 17.00 uur

Het kabinet heeft aangekondigd dat competitie voor de amateursport tijdelijk niet na 17.00 uur mag plaatsvinden. Het is hierdoor niet mogelijk om wedstrijden na 17.00 uur aan te vangen of uit te spelen. De aangekondigde maatregelen hebben ook effect op de geplande wedstrijden voor aankomende zondag. Deze wedstrijden met een eindtijd na 17.00 uur zullen z.s.m. als afgelast worden genoteerd in Sportlink. Uiteraard zijn de verenigingen toegestaan om de wedstrijden op een ander tijdstip te spelen. 

Het NOC*NCF heeft het Corona protocol Verantwoord sporten aangepast

Update vanuit de gemeente Weert 15-11-2021
Op  vrijdag 12 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd i.v.m. het oplopende aantal coronabesmettingen. De maatregelen raken ook de sport en zijn in werking getreden op zaterdag 13 november. De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 13 november zijn:

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Bij het betreden van de binnensportaccommodatie geldt dat een corona toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar voor toegang tot de hele accommodatie, ook de kantine.
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport;
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport.
 • Placering in kantines is verplicht;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • We gaan uit van 3 “rijouders” per team.


Controleren coronatoegangsbewijzen
U dient als vereniging de controle van de CTB’s zelf uit te voeren.

Update vanuit de gemeente Weert 04-11-2021
Op dinsdag 2 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd i.v.m. het oplopende aantal coronabesmettingen. De maatregelen raken ook de sport en treden in werking op zaterdag 6 november. De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november a.s. zijn:

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Bij het betreden van een binnensportaccommodatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar voor toegang tot de gehele accommodatie, ook de kantine en het buitenterras; 
 • Dit geldt voor sporters en publiek;
 • Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.


De maatregelen worden nog verwerkt in het sportprotocol. De meest actuele versie wordt steeds geplaatst op de website van NOC*NSF en is te raadplegen op https://nocnsf.nl/sportprotocol

Wat betekent dit voor HV Rapiditas?
We dienen voor onze activiteiten zelf de controle uit te oefenen op het CBT op basis van bovenstaande regels. Mensen voor wie CTB-plicht van toepassing is, dienen zich ter controle ook te kunnen legitimeren. Zonder CTB dient u de toegang te ontzeggen.

Update vanuit de gemeente Weert 18-08-2021
Het sportseizoen 2021 – 2022 staat op het punt van beginnen of is inmiddels al gestart. Na 2 vreemde sportseizoenen hopen we dit jaar op een normaal sportseizoen.

Graag informeer ik u nog even over de spelregels die op dit moment  gelden voor de sport.

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs. 
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening, is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Houd u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan!


Regels voor publiek bij sportwedstrijden

 • Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is een hoger aantal bezoekers mogelijk.
 • Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.


Sportkantines


Tot slot
Het sportprotocol van NOC*NSF is weer te raadplegen via https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Update vanuit de gemeente Weert 23-06-2021
Vrijdag 18 juni heeft het kabinet weer een persconferentie gehouden. Hierin bleek dat er veel maatregelen losgelaten kunnen worden. Ook de mogelijkheden voor sporten worden verder verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen. Er geldt nog een aantal voorwaarden:

Per zaterdag 26 juni gelden de volgende aanpassingen:

 • Sport locaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
 • Gezondheidscheck en registratie blijven verplicht.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Jongeren tot en met 17 jaar mochten dit al en dit geldt nu ook voor alle personen vanaf 18 jaar. 
 • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Publiek houdt op een vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar, mag zingen, juichen en op blaasinstrumenten spelen.
  • Voor professionele wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.


Openen sportkantines

 • Voor de sportkantines geldt dat u zich dient te houden aan de regels die voor de horeca gelden.
 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht 
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.  
 • Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan hoeven bezoeker geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. En is een vaste plek niet verplicht.
 • Entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplek blijven zitten.
 • De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen. Dit geldt ook voor de beperking op de afhaaltijden.


Alcoholverkoop
Het verbod om alcohol te verkopen na 22:00 vervalt. Ook het verbod op het voorhanden hebben en drinken van alcohol in de openbare ruimte na 22:00 vervalt.

Tot slot
Het sportprotocol van NOC*NSF is weer te raadplegen via https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Update vanuit de gemeente Weert 01-06-2021

Per zaterdag 5 juni gelden de volgende versoepelingen:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. Bij binnensport mogen er per ruimte maximaal 50 personen aanwezig zijn. Voor kinderen t/m 17 jaar geld geen maximum.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Binnen moet een mondkapje gedragen worden. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij trainingen en amateurwedstrijden.


Gebruikers binnensportaccommodaties.
Maakt u als huurder gebruik van een binnensportaccommodatie, dan ontvangen wij van u graag een mail waarin u aangeeft of u wel of niet gaat starten vanaf zaterdag 5 juni en op welke dagen en tijdstippen. Deze kunt u sturen naar verhuursport@weert.nl. Ontvangen wij géén mail, dan wordt de accommodatie voor u niet gereserveerd.

Sportkantines
Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open. De sportkantines mogen weer open. Er geldt wel een aantal voorwaarden:

 • Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur.
 • Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht.
 • Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan.
 • Zelfbediening is niet toegestaan.
 • Zowel in de sportkantine al op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden;
 • Vergaderingen in de sportkantine zijn toegestaan


Alcoholverkoop
Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Eerder ging dit verbod in om 20.00 uur.

Tot slot
Het sportprotocol van NOC*NSF is weer te raadplegen via https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Update 19-05-2021
Op basis van de nieuwe coronaregels, mogen de jeugdspelers tot en met 17 binnen trainen. We hebben vandaag reserveringen kunnen maken in Op den Das en in Aan den Bron vanaf aankomende woensdag 19-5. 

Voor de spelers van 18 en ouder blijven de trainingen nog buiten. De gemeente Weert heeft bij de versoepelingen per 19-5 nog de volgende voorwaarden gesteld:

BINNENSPORT T/M 17 JAAR:

 • Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Er is geen publiek toegestaan.


BUITENSPORT 27 JAAR EN OUDER:

 • In groepsverband mag er nu tot maximaal 30 personen worden getraind,  was 4. Maar afstand houden blijft op 1,5 meter.


BUITENSPORT ALLE LEEFTIJDEN:

 • In groepsverband sporten is niet meer verplicht op een sportaccommodatie.

Update 23-03-2021
Na de persconferentie van dinsdag 23 maart zijn er helaas nog geen versoepelingen te melden voor sporters. Vanaf 16 maart mogen de 27 jarige en ouder op een sportaccommodatie afzonderlijk trainen in groepjes van maximaal 4. Dat is de enige verruiming van afgelopen maand.

Verder werd aangegeven dat de huidige maatregelen minimaal blijven gelden tot 20 april. Dat betekent dat van de geplande verkorte competitie, vanaf 10 april, in ieder geval de eerste 2 spelrondes worden geannuleerd. De planning van deze competitie zal op korte termijn te vinden zijn op de website van het NHV.

Update 25-02-2021
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het bestuur besloten om buitentrainingen vanaf 1 maart weer toe te staan. De trainingen worden opgestart voor de leden tot en met 26 jaar!!
De TA is nu druk bezig met het maken van een trainingsschema voor alle teams. 

Hierbij zijn de volgende regels van toepassing:

 • Sporten mag alleen buiten
 • Tijdens het sporten mag normaal spelcontact 
 • Blijf thuis bij verkoudheid of griep
 • Halen en brengen van sporters: Kiss & Ride
 • Geen toeschouwers bij de trainingen


Vanaf 13 jaar geldt ook:

 • Houd 1,5 meter afstand tot volwassenen (boven 26 jaar)

Update 04-02-2021
De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft er niet toe geleid dat er op het gebied van trainingen etc. wijzigingen zijn. Heel jammer. Ook de gemeente en het NHV handhaven de huidige situatie.

Update 13-01-2021
Jammer genoeg is er voorlopig nog geen zicht op het hervatten van trainingen en wedstrijden. Gisteravond heeft het kabinet de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Dat maakte premier Mark Rutte bekend tijdens een persconferentie. Deze verlenging is nodig om het aantal coronabesmettingen verder te laten dalen.

Update 14-10-2020
Op dinsdagavond 13 oktober om 19.00 uur heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aangekondigde maatregelen zullen in ieder geval de komende vier weken van kracht zijn en gaan in op woensdag 14 oktober om 22:00 uur.

Deze maatregelen hebben gevolgen voor de handbalsport. Alle handbalcompetities van het NHV worden per direct stilgelegd tot en met 10 november. Dit geldt voor alle competities van het NHV, zowel voor de senioren als jeugd, op alle niveaus.

Jeugd tot en met 17 jaar mag door blijven trainen in teamverband, hierbij zijn onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club toegestaan.

Naast de sportkantines moeten nu ook de douches en kleedkamers gesloten worden.

Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. Het NHV werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competitie.  De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie.

Deel dit bericht

Laatste nieuws