Opstarten trainingen

Laatste nieuws

Vanaf dinsdag 2 maart 2021 starten we weer met trainen op verschillende locaties:

HA/DB/HB/HC/DC/GD/GF en mini F: achter St. Theunis. Op gras- en op verhard veld zonder verlichting.

DS1/DA/GE: voetbalveld MMC, Fuutstraat 4 Weert. Op kunstgras met verlichting.

DS2/HS1: voetbalveld FC Oda, Vrakkerveld 5 Weert. Op gras met verlichting

Goed om te weten
Vanwege de COVID regels kunnen ouders helaas niet bij de training blijven, zij kunnen hun kinderen afzetten en ophalen op de parkeerplaats bij het College. Er zijn geen omkleedmogelijkheden op de locatie, geen toiletten en geen watertappunten. Neem voldoende water mee, kleed je goed en warm aan. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, kunnen we op dit moment niets anders dan de contributie innen bij de leden. De inning van de contributie zal daarom dan ook eind februari 2021 plaatsvinden. Houd hier rekening mee alstublieft!

Regels vanuit de gemeente Weert
Informatie over de landelijke maatregelen en de wijze waarop hier als gemeente invulling aan gegeven wordt. 

Wat is er toegestaan vanaf 3 maart

Sporten 18 tot en met 26 jaar: 

  • Sporters tot en met 26 jaar mogen in teamverband op de buitensportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden*.
  • Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
  • Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen club/ vereniging.
  • Personen met klachten blijven thuis.

* Sporters t/m 17 jaar zijn niet verplicht op een sportaccommodatie te sporten zij mogen ook buiten een sportaccommodatie sporten.

Sporten vanaf 27 jaar of ouder (regels wijzigen niet):

  • Buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit. 
  • Er mogen meer groepjes van 2 personen gelijktijdig sporten, maar tussen elk groepje moet duidelijk afstand zitten. 
  • Er mogen geen groepslessen plaatsvinden. 
  • In een binnenruimte sporten is niet toegestaan.

Extra informatie

Het nieuwe Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF is bekend en te raadplegen via https://www.nocnsf.nl/sportprotocol

Deel dit bericht
Share on facebook
Share on email

Laatste nieuws