Participatiebeleid 2022-2023

Teruglopende inkomsten vanuit sponsoring en andere activiteiten
Verhogen van saamhorigheid binnen de vereniging
Financieel bijdragen per team aan het financieel gezond houden van de vereniging
“niet alleen nemen, maar ook geven”

“wie (team) het meeste kost, brengt het meeste binnen”

Jaarlijks wordt er in de Algemene Leden Vergadering, daar waar nodig, de hoogte van de bijdrages aangepast.

Bedragen per team