Laatste Nieuws
Agenda
DatumGebeurtenisTijd/resultaten
PARTICIPATIE BIJDRAGEN 2018-2019
Op 20 september j.l. is in de Algemene Ledenvergadering besloten dat de bijdragen van de diverse teams is vastgesteld, volgens onderstaande afspraak:
F en E jeugd €100,00
D en C jeugd €150,00
B en A en Recreanten €250,00
Overige senioren €300,00
DS1 €600,00
HS1 €900,00
Deze teambijdragen dienen uiterlijk voor 01 juni 2019 te zijn afgedragen aan de penningmeester.